Categories
Uncategorized

Küberkaitsjad said uue evolutsiooni hindava pealiku

Küberkaitsjad said uue evolutsiooni hindava pealiku

Kaitseliidu küberkaitse üksuse (KL KKÜ) uueks pealikuks sai 20. septembril toimunud pidulikul lipuüleandmise tseremoonial senine Küberväejuhatuse ülem, kolonel Andres Hairk. Kolonel Hairk kinnitas, et revolutsiooni asemel eelistab ta suunatud evolutsiooni. „On suur au ja vastutus asuda selle ainulaadse üksuse pealiku ametikohale. Küberkaitseliit on Eesti laiapinnalises riigikaitses ja meie e-eluviisi kaitsmisel leidnud endale kindla koha,“ sõnas KKÜ uus pealik.


„Minu eesmärk on jätkata eelmiste pealike poolt alustatud tegevustega, seejuures laiendades nende ulatust. Revolutsiooni ei tule, pigem suunatud evolutsioon. Eesti elanike oskuste ja usalduse tugevdamine e-teenuste turvaliseks kasutamiseks; noorsoo suurem kaasatus läbi Kaitseliidu noorteorganisatsioonide ja riigikaitse õpetuse; elutähtsate teenuste osutajate toetamine kriisiks valmistumisel ja nutikate tehnoloogiliste lahenduste kasutamine sõjalise riigikaitse tugevdamiseks on peamised märksõnad, millega KKÜ järgnevatel aastatel tegeleb,“ loetles kolonel Hairk.

Kaitseliidu Küberkaitseüksuse uus pealik Andres Hairk. 
Foto: Kaitsevägi

Kaitseliidu Küberkaitseüksuse uus pealik Andres Hairk, Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi ja Küberkaitseüksuse staabiülem Marko Reichardt
Foto: Kaitsevägi

Kolonel Hairk soovib tuua KKÜ-sse praktilise teadmise ja kogemuse regulaararmee vajadustest ja võimalustest, toetades Kaitseliidu ja Kaitseväe veel mõjusamat koostegevust riigi sõjalise kaitse ettevalmistamisel. „Usun, et järjekindla kaasamise ja hoolika kavandamisega on võimalik ühendada vabatahtlike soov panustada ja teisalt organisatsiooni vajadused ning eesmärgid. Eelistan küberkaitse üksuse eesmärkide seadmisel ja igapäevaelu juhtimisel avatud ja kaasavat juhtimisstiili. Ootan liikmete ja samuti laiema asjahuviliste kogukonna aktiivset kaasalöömist Eesti e-eluviisi kaitsmiseks. Järgime Küberkaitseliidus avatuse, usalduse, missiooniteadlikkuse, kogukondlikkuse ja jätkusuutlikkuse väärtusi,“ rääkis Hairk.


Kaitseliidu küberkaitse üksus (KL KKÜ) tähistas tänavu jaanuaris oma 10. aastapäeva. KKÜ ehk Küberkaitseliit tegeleb laiapinnalise riigikaitsega, Eesti e-eluviisi kaitsmise ja arendamisega. Küberkaitse üksus ei kuulu Kaitseliidu struktuuris ühegi maleva koosseisu, vaid allub otse Kaitseliidu ülemale. KKÜ koondab valdavalt erafirmade IT-spetsialiste. Üksus viib riigi vajadused kokku eraettevõtete huvidega ja aitab kaasa kõigi Eesti elanike jaoks elutähtsate teenuste kaitsele tava- ja kriisiolukorras. KKÜ keskendub tsiviilsektori abistamisele rahu ajal ja tugiteenuste loomisele kriisiolukordades tegutsemiseks.
Igapäevaselt tegeleb „Küberkaitseliit“ IT-lahenduste arendamisega Kaitseliidu maakaitse üksustele, kodanikukaitsega, küberreservi loomisega, olukorrapildi seirega inforuumis ja strateegilise kommunikatsiooniga.

 

Lisainfo:


Andres Hairk
Kaitseliidu küberkaitse üksuse pealik
+372 5141 883
andres.hairk@kaitseliit.ee

GALERII