Categories
Uncategorized

Kaitseliit ja RIA allkirjastasid koostöölepingu

Kaitseliidu (KL) ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori kt Toomas Vaks kirjutasid täna alla koostöölepingule, mis sätestab Kaitseliidu kaasamise küberturvalisuse tagamisse.

“KL ja RIA on olnud koostööpartnerid enam kui viis aastat. Täna sõlmitud koostöölepe on märk sellest, et mõlema organisatsiooni koostöö on oma küpsuses jõudmas järgmisele tasemele,” ütles KL ülem brigaadikindral Meelis Kiili.

Digiallkirjastatud koostöölepe sisaldab põhimõtteid, mis täpsustavad infovahetust, info käitlemise turvalisust ning KL Küberkaitseüksuse (KKÜ) moodustatavale reservile esitatavaid nõudeid. Samuti aitavad koostööleppes määratletud põhimõtted vältida vääriti tõlgendamisi ning toetavad usalduse püsimist koostööpartnerite vahel.

Ka RIA asejuht Toomas Vaks hindas senist koostööd Kaitseliidu küberkaitseüksusega kõrgelt. “Küberkaitseüksus on RIAle kindel partner nii küberintsidentide lahendamisel kui nendeks valmistumisel,” lausus Vaks. Tema hinnangul on Kaitseliit andnud Eesti küberturvalisuse tagamisse oma panuse iga kord, kui seda neilt on palutud. Vaks tunnustas küberkaitseüksust panuse eest ühiskonna turvateadlikkuse tõstmisel ning valmisoleku eest toetada RIAt ulatuslike küberintsidentide ja sellega seotud hädaolukordade lahendamisel.

KL KKÜ pealiku Andrus Padari sõnul on parlament ja valitsus seadnud paika küberturvalisuse tagamise õiguslikud raamid. “Täna sõlmitud koostööleppe teksti on kirja pandud usk, põhimõtted ja tahe, mida juba 5 aastat on kantud mõlema poole võtmeisikute mõtetes ja tegudes. Kirja on need tarvis panna selleks, et need kehtiks edasi ka siis, kui juhtideks olevad inimesed vahetuvad,” selgitas Padar.

“Sama teekonna oleme juba läbi käinud Kaitseväe ja Kaitseliidu vahel küberkaitse alal toimuvas koostöös, kus ühiselt läbitud katsumused, nii õppustel kui päriselu intsidente lahendades, on loonud vastastikuse tahte järjepidevaks ühiseks tegevuseks,” lisas KL KKÜ pealik.

Kaitseliidu Küberkaitseüksuse pealik Andrus Padar, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja RIA peadirektori kohusetäitja Toomas Vaks. Autor: Tiit Tamberg

KL KKÜ on vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti küberruumi kaitseks, mille missioon on kaitsta Eesti kõrgtehnoloogilist eluviisi, kaitstes informatsiooni infrastruktuuri ning teostades seeläbi laiapõhjalise riigikaitse eesmärke. KKÜ liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel positsioonidel olevad spetsialistid, IT oskustega patriootiliselt meelestatud inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis andma oma panuse riigi küberkaitsesse ning küberkaitseks vajalike erialade spetsialistid.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teeb nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.