LIITU MEIEGA!

Kaitseliidu küberkaitseüksuse (KKÜ) liikmeks võib astuda vähemalt 18-aastane Eesti kodanik.

1. Võta ühendust meie spetsialisti Terje Vonbretiga (telefon 717 9785 või terje.vonbret@kaitseliit.ee) ja lepi kokku kohtumine.

2. Kohtumisel selgita enda eesmärke, misjärel saad infot KKÜ kohta ja abi täpsema üksuse-sisese tegevuse valikul. Lisaks saad liitumiseks vajalike dokumentide blanketid. Blanketid võid eelnevalt täita ka siin: tegev- või toetajaliige (PDF, Word).

3. Tervisliku seisundi tõend (vajalik tegevliikmeks astumisel):

  • Kui sul on kehtiv juhiluba, ei ole eraldi tõendit vaja. Ankeedis märgi lisade juures arstitõendi juurde „EI”.
  • Kui sul puuduvad juhiload – küsi oma perearstilt tervisetõendit, mida kasutatakse ka A- või B-kat juhiloa taotlemiseks. Kui perearst on tervisetõendi väljastanud, laadi digilugu.ee lehe kaudu tervisetõendi otsus alla. NB! Laadi alla vaid tervisetõendi otsus, kogu tervisetõendit esitada ei ole vaja (sisaldab tervisega seotud detailseid kirjeldusi).

4. Leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. Soovitajate puudumine ei ole avalduse esitamisel takistuseks – tavaliselt leitaksegi soovitajad liikmekssaamise protsessi jooksul.

5. KKÜ liikmeks vastuvõtmise kohta teeb ettepaneku juhatus ja kaitseliitlaseks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab KKÜ pealik.

LIIKMEMAKS

Kaitseliidu (KL) liikmemaks on 12 eurot aastas.
Liikmemaksu saab tasuda SEB Pangas asuvale KL-i arveldusarvele.

Kaitseliit
Arvelduskonto: EE461010022002422007
Selgitus: inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse; malevkonna või kompanii nimi, kuhu kuulutakse; aasta, mille eest makstakse
Nt – Mari Maasikas, Risti malevkond 2012
Viitenumber: 62020100177

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Oodatud on kõik inimesed, kes ise usuvad, et saavad toetada Eesti e-elustiili alalhoidmist. Igal inimesel ja tema oskustel on koht meie üksuses, koos leiame selle õige.

Soovitajate puudumine ei ole avalduse esitamisel takistuseks – tihti leitaksegi soovitajad liikmeks saamise protsessi jooksul. Oleme võimalusel kaasanud liikmekandidaate oma õppustele ja tegevustesse, aidates nii leida uuel liikmel õige koht meie üksuses.

Vastavalt Kaitseliidu kodukorrale on tegevliige kohustatud osalema Kaitseliidu korraldatud tegevuses vähemalt 48 tundi kalendriaasta jooksul. Kõik üle selle sõltub iga liikme enda soovist ja tema võimalustest.

See ei ole takistuseks. Kaitseliidu küberkaitseüksuse (KKÜ) liikmeks võib astuda vähemalt 18-aastane Eesti kodanik. Usume, et KL liikmelisus aitab kaasa hilisemale ajateenistusele.