Küberväelased valmistasid terviseametile viiruseandmete infosüsteemi

Kaitseliidu küberkaitseüksuse vabatahtlikud ja kaitseväe küberväejuhatuse ajateenijad valmistasid koroonaviiruse andmete infosüsteemi, mis koondab kokku erinevate andmebaaside info ning võimaldab seda töödelda. Ajateenijad toetasid süsteemi toimimist kuni reserviarvamiseni sel nädalal.

„Küberväelaste loodud infosüsteem aitab oluliselt kaasa olukorrateadlikkusele kiiresti muutuvas olukorras viirusega võitlemisel,“ ütles kaitseväe küberväejuhatuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse arhitektuuri- ja arendussektsiooni projektijuht kapten Tarmo Aia.

Kapten Aia selgitas, et seni töötasid eri ametkondade esindajad erinevate ning tihti üksteisega mitteühilduvate infosüsteemidega. Loodud töörist aitab kokku koondada erinevate andmebaaside infot, sissetulevad raportid ning võimaldab edasise käitlemise. See laseb muutuvat olukorda paremini prognoosida ning võtta vajadusel kiirelt tarvitusele järgnevad meetmed.

Kaitseliidu küberkaitseüksus koostöös küberväejuhatuse ajateenijate ja tegevväelastega töötas infosüsteemi välja terviseameti kriisistaabi taotlusel. Valminud prototüüp sai terviseameti heakskiidu ning on antud terviseametile üle edasi arendamiseks.

Projektis osalenud ajateenijad läbisid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenduse eriala väljaõppe. Üks osa küberajateenijate sõjalisest väljaõppest on olukorrateadlikkuse infosüsteemi arendamine. Arendustöö õppe käigus õpivad küberajateenijad tundma erinevaid tehnoloogiaid, näiteks geoinfosüsteeme, andmete süstematiseerimist, kogumist ja jagamist.

„Terviseameti kriisistaabile loodud infosüsteemi arendamisega said küberajateenijad suurepärase võimaluse rakendada oskusi reaalses kriisiolukorras, reaalse pinge all. Sellega saime täiendava kinnituse, et meil on olemas vajalik pädevus ning kompetents seista vastu kriisiolukorra küberprobleemidele,“ ütles kapten Aia.

 

Kaitseliidu küberkaitseüksus sai aprillis ametiabitaotluse toetada terviseameti kriisistaapi vabatahtlike analüütikute ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistidega, et üheskoos erinevate andmeallikate abil tagada dünaamiline ja kiire olukorrapilt võitlusest COVID19-ga. Kaitseliidu küberkaitseüksuse vabatahtlikke toetasid nende tegevuses kolm kaitseväe küberväejuhatuse ajateenijat koos kahe küberväejuhatuse tegevväelasega.

2018. aasta 1. augustil tööd alustanud küberväejuhatus (KÜVJ) koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine. Küberajateenistus võimaldab heade IT erialaste teadmistega noorel jätkata erialast arengut ning panustada riigikaitsesse oma erialaste teadmistega.