Taani Kodukaitse ülem külastas Küberkaitseüksust

Märtsi alguses külastas Taani Kodukaitse ülem kindralmajor Jens H. Garly Kaitseliidu küberkaitse üksust, Harju malevat ja asetas pärja kommunismiohvrite memoriaalile.
 
Vabatahtlikus Taani Kodukaitses on praegu ligi 62 000 liiget, organisatsioon tegutseb regionaalsel põhimõttel ja on, nagu ka Kaitseliit Eestis, valmisolekus kõikjal riigis ja kogu aeg.

Ühtlasi allkirjastasid kindralmajor Jens H. Garey ja Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi vabatahtlike riigikaitseorganisatsioonide vahelise koostööleppe aastaiks 2022-2024.

Taani Kodukaitse hooleks on muu hulgas valvata riigi olulisi infrastruktuuri objekte, võidelda merereostusega ja toetada politseid korrakaitsel