Õppus Sibul 2021

Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkond korraldas 1.-7. novembrini Lõuna-Eestis õppuse Sibul 2021, millel osalesid kõik Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad ja ka Kaitseliidu Küberkaitseüksus. Õppuse aktiivne faas kestis reedest pühapäevani, mil toimusid õppelahingud ja tänavapildis kohati tavapärasest rohkem kaitseliitlasi.

“Riigi kestlikkuse valem on lihtne: rahvas peab ise tahtma ennast kaitsta, olgu siis looduse või välisvaenlase vastu. Kaitseliidu vabatahtlikud on need Eesti inimesed, kes on täna võtnud kohustuse kaitsta riiki relv käes”, ütles Lõuna maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Kaido Tiitus. “Õppuse SIBUL 2021 raames harjutame tegevusi, mis suurendavad meie valmisolekut riigi kaitsmiseks nii isiklikus kui ka kollektiivses plaanis läbi laiapindse regionaalse koostöö. Täname kohalikke elanikke mõistva suhtumise ja hea koostöö eest, millega aitate kaasa õppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisuse tagamisele.”

Küberkaitseliitlased Lõuna maakaitseringkonna õppusel Sibul 2021 (vasakult paremale): Andres Hairk, Marko Reichardt, arvuti taga istub Kuido Külm, Andrus Moks, Priit Kleemann, Jaak Tamre.
Foto: Kadri Paas

Küberkaitseliitlased Lõuna maakaitseringkonna õppusel Sibul 2021 (vasakult paremale): Andres Hairk, Marko Reichardt, arvuti taga istub Kuido Külm
Foto: Kadri Paas

Küberkaitseliitlased Lõuna maakaitseringkonna õppusel Sibul 2021 (vasakult paremale): Andres Hairk, arvuti taga istub Kuido Külm, Marko Reichardt, Andrus Moks
Foto: Kadri Paas