Kaitseliidu Küberkaitseüksus saab lipu

Viimsis, Eesti Sõjamuuseumis annetatakse laupäeval Kaitseliidu küberkaitseüksusele (KL KKÜ) lipp. Lipu annetavad Naiskodukaitse, Riigi Infosüsteemi Amet ning Staabi- ja sidepataljon.
„Oleme oma arengus jõudmas järku, kus on aeg sirutada tiivad ning asuda uhkusega täitma meile pandud ülesandeid ja ootusi,“ ütles KKÜ pealik Andrus Padar. Padari sõnul on tänaseks paika seatud koostöösuhted KKÜ-d kaasavate pädevate ametiasutustega – Riigi Infosüsteemi Ameti ning Kaitseväega. „Samuti oleme lõpule viimas sisemisi ümberkorraldusi, et saaksime abipalve laekumisel välja panna kompetentseid reservüksusi, mis on võimelised ülalnimetatud ametiasutuste kutsel neile ka reaalselt appi minema,“ lisas KKÜ pealik.

KKÜ lipu õnnistab Kaitseliidu peakaplan major Aivar Sarapik, lipuvarda naelutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Naiskodukaitse esinaise kohusetäitja Ave Proos, Riigi Infosüsteemi Ameti esindaja Klaid Mägi, Staabi- ja Sidepataljoni staabiülem major Priit Averkin, KKÜ pealik Andrus Padar ja Kaitseliidu peakaplan major Aivar Sarapik.

Tumesinisel lipukangal on hõbehall Kaitseliidu vapikotkas, kes küberkaitseüksuse eritunnusena hoiab riigivapi asemel ümmargust sinist kilpi, millel valge @-märk. Kotka kohal kaardub valgete tähtedega kiri KÜBERKAITSEÜKSUS, kotkast allpool samuti valgete tähtedega üksuse deviis: Eesti e-eluviisi kaitseks! Lipukangast ääristavad narmad ja ehisnöörid on kuldsed. Vardaehiseks on kuldne odaots, millesse on lõigatud riigivapi lõvid.

 

KL KKÜ on vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti küberruumi kaitseks, mille missioon on kaitsta Eesti kõrgtehnoloogilist eluviisi, kaitstes informatsiooni infrastruktuuri ning teostades seeläbi laiapõhjalise riigikaitse eesmärke. KKÜ liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel positsioonidel olevad spetsialistid, IT oskustega patriootiliselt meelestatud inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis andma oma panuse riigi küberkaitsesse ning küberkaitseks vajalike erialade spetsialistid.